Kvalitetssikring

For Brdr. Christensen A/S er det vigtigt at sikre korrekt kvalitet af udførte arbejder. Dette sikres gennem anvendelse af firmaet kvalitets håndbog.

Håndbogen’s KS program er godkendt af kloakmesternes kvalitetskontrol og efterprøves hver 2. år. Såfremt der er yderligere ønsker fra kunden eller skærpede krav i projektet, suppleres kvalitetssikringen naturligvis derefter.

Brdr. Christensen A/S er autoriseret kloakmester og hovedparten af alle ansatte har gennemgået nivellering/afsætning, samt rørlæggereksamen.

Firmaet udfører ved arbejdets afslutning drift og vedligeholdelsesplaner for udførte arbejder. Dette sikrer at fremtidige brugere kan betjene og vedligeholde anlægget.

DOWNLOAD VORES KVALITETSHÅNDBOG