Bestyrelse

Karl Barslev, ejer KB Consult.
Formand for bestyrelsen
kb@kb-consult.dk
Søren Ravnsborg

sra@bcikast.dk
Carsten Iversen

civ@bcikast.dk
Susanne Thybo Pedersen

spe@bcikast.dk